Kraje na świecie

Kraje na świecie

Mówiąc najogólniej są to suwerenne, terytorialne oraz obligatoryjne organizacje społeczeństwa, które organizują i koordynują pracę dużych grup społecznych. Według definicji prawnej państwo jako jeden z podmiotów między narodowego prawa powinno posiadać charakterystyczne elementy takie jak: ludność, która na stałe zamieszkuje dany kraj, prawo oraz struktury karne, władzę która jest w pełni suwerenna, ściśle wyznaczone oraz określone terytorium, dodatkowo państwo powinno mieć zdolność wchodzenia w międzynarodowe relacje z innymi państwami. Mówiąc prostszym językiem kraj będzie tam, gdzie znajdziemy większą liczbę ludności, czującą odrębność kulturową oraz etniczną od innych społeczności posiadającą wyznaczone granice ich państwa oraz własny oraz zunifikowany system prawny oraz karny i władzę, która może swobodnie rządzić.

Menu